• asigură accesul companiilor la evenimentele organizate de camera bilaterală pentru realizarea unor acțiuni sau campanii publicitare de promovare a proiectelor, imaginii și a brand-urilor acestora...

CONTACTEAZĂ-NE

CCIRC FILIALA MARAMUREȘ

CCIRC s-a constituit cu scopul de a contribui activ și determinant la promovarea și dezvoltarea relațiilor economice și comerciale ale României cu R.P. Chineză.

 

CCIRC are misiunea strategică de a se constitui în principalul partener de dialog în dezbaterea publică și instituțională asupra problemelor de natură economică și comercială aflate pe agenda cooperării bilaterale dintre România și R.P. Chineză.

 

Citește mai multe detalii

 • organizează participarea reprezentanților camerei bilaterale sau a membrilor săi la forumuri de afaceri, târguri sau expoziții, precum și la alte evenimente, proprii sau realizate în parteneriat, în România, R.P. Chineză sau în alte țări ale lumii; 
 • inițiază sau participă la misiunile economice organizate de statul român în R.P. Chineză și primește în România delegațiile chineze oficiale, precum şi  delegațiile sau reprezentanţii autorităților sau companiilor chineze, la solicitarea acestora;
 • participă cu reprezentanți în cadrul comisiilor, consiliilor și comitetelor de lucru cu atribuții în domeniile cooperării bilaterale, constituite de autoritătile și instituțiile publice sau de alte organizații din România și R.P. Chineză și oferă acestora expertiză de specialitate;
 • organizează evenimente și activități specifice camerei bilaterale pentru îndeplinirea scopului, misiunii și obiectivelor sale, precum și activități de suport, consultanță și servicii dedicate promovării și dezvoltării proiectelor de cooperare bilaterală ale companiilor membre sau ale altor entități economice;
 • facilitează acordarea de burse de studiu pentru studenții români sau chinezi în cadrul unor instituții de învăţământ superior cu profil economic sau de afaceri din România și R.P. Chineză;
 • alcătuiește topul anual al comercianților care desfășoară activități economice și comerciale bilaterale în România sau R.P. Chineză și acordă distincții sau premii.

 • Consiliul pentru Promovarea Comerțului Internațional din R.P. Chineză
 • Camerele de Comerț și Industrie din provinciile chineze
 • Camerele de Comerț și Industrie din principalele orașe din R.P. Chineză
 • Ambasada României la Beijing
 • Consulatele României din Shanghai și Hong Kong
 • Asociația de Prietenie R.P. Chineză-România
 • Institutul Cultural Român de la Beijing
 • Asociația de Prietenie a Poporului Chinez cu Străinătatea
 • Asociații ale comunității române din R.P. Chineză
 • Radio China Internațional – secția limba română
 • Universitatea de studii străine din Beijing – secția limba română

 

 • susține și reprezintă interesele generale ale companiilor în relația cu instituțiile administrației publice centrale și locale, precum și în fața organismelor și organizațiilor naționale din care face parte camera bilaterală...

 

Citeste mai

multe

 • facilitează participarea reprezentanților companiilor la evenimentele camerei bilaterale, proprii sau organizate în parteneriat, precum și la evenimentele sau activitățile la care aceasta este invitată să participe...

Citeste mai

multe

 • identifică și verifică potențialii parteneri de afaceri ai companiilor din România sau R.P. Chineză (analize juridice,  financiare și de bonitate);

 

 • prezintă companiilor proiecte sau oportunități de afaceri ...

Citeste mai

multe

 • acordă companiilor, în condiții contractuale, consultanță de afaceri, juridică și financiară, precum și alte servicii specifice dezvoltării proiectelor  bilaterale;
 • furnizează companiilor informații privind identificarea și atragerea surselor de...

Citeste mai

multe

Noutăți

Vizita Excelentei Sale, doamna Ambasador Jiang Yu in Maramures, ca urmare a invitatiei Camerei de Comert si Industrie Romania China. 25-26 Octombrie 2019

Vezi mai multe

COMPANIA se informează de pe site-ul camerei bilaterale cu privire la activitatea și obiectivele sale, precum și beneficiile și facilitățile pe care aceasta le acordă membrilor săi, agrează prevederile Statutului CCIRC și solicită aderarea la CCIRC prin depunerea la Secretariatul General al CCIRC, direct sau online, a Cererii de aderare, însoțită de Fișa de prezentare a companiei și copia Certificatului de înregistrare a acesteia în Registrul Comerțului sau, după caz, în alte registre speciale.

SECRETARUL GENERAL verifică îndeplinirea condițiilor statutare cu privire la dobândirea calității de membru și propune Biroului Permanent Național, aprobarea sau respingerea cererii de aderare, după caz, și transmite companiei documentele de aderare la CCIRC: Adeziunea sau Contractul - adeziune, Mandatul de reprezentare și documentul pentru plata cotizației;

COMPANIA trimite documentele de aderare Secretarului General, în original, pentru a opera înscrierea companiei în Registrul național al membrilor CCIRC

SECRETARUL GENERAL eliberează Certificatul de membru și Legitimația pentru persoana mandatată de companie să o reprezinte în cadrul camerei bilaterale.

ALĂTURĂ-TE NOUĂ

 

 • Camera de Comerț și Industrie a României
 • Ambasada R.P Chineze la București
 • Ministerul Afacerilor Externe
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
 • Ministerul Economiei
 • Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
 • Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
 • Ministerul Transporturilor
 • Asociații neguvernamentale de prietenie și cooperare cu R.P. Chineză
 • Asociații ale comunității chineze din România
 • Comisii specializate interguvernamentale cu atribuții  în domenii bilaterale

 

Citeste mai

multe

 • ADEZIUNEA

 

Adeziunea sau Contractul - adeziune în clauzele sale esențiale, sunt redactate în interesul camerei bilaterale și corespunzător obiectivelor sale, cealaltă parte acceptându-le ca atare, în conformitate cu dispoziţiile art. 1175 din Codul Civil (Legea nr. 287/2009).

 

 • COTIZAȚIA

 

Membrul CCIRC achită o cotizație de membru, lunar sau anual, după caz, în condițiile stabilite prin contractul de adeziune. Cuantumul minim al cotizației, precum și procedura de achitare a acesteia sunt reglementate prin hotărâre a Biroului Permanent Național. Suma alocată pentru achitarea cotizației CCIRC este deductibilă la calculul impozitului pe profit al membrului CCIRC care a aderat la camera bilaterală, potrivit dispozițiilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal.

CCIRC MM garantează protejarea datelor personale, în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

CCIRC MM va folosi informațiile personale exclusiv pentru scopuri comerciale (trimiterea materialelor informative, oferte, facturi).

Informațiile despre client nu vor fi sub nici o formă dezvăluite persoanelor neautorizate.

CCIRC MM va respecta solicitarea clientului de a nu primi materiale publicitare.