ADERARE CCIRC MM

PASUL 1

 

COMPANIA se informează de pe site-ul camerei bilaterale cu privire la activitatea și obiectivele sale, precum și beneficiile și facilitățile pe care aceasta le acordă membrilor săi, agrează prevederile Statutului CCIRC și solicită aderarea la CCIRC prin depunerea la Secretariatul General al CCIRC, direct sau online, a Cererii de aderare, însoțită de Fișa de prezentare a companiei și copia Certificatului de înregistrare a acesteia în Registrul Comerțului sau, după caz, în alte registre speciale.

 

PASUL 2

 

SECRETARUL GENERAL verifică îndeplinirea condițiilor statutare cu privire la dobândirea calității de membru și propune Biroului Permanent Național, aprobarea sau respingerea cererii de aderare, după caz, și transmite companiei documentele de aderare la CCIRC: Adeziunea sau Contractul - adeziune, Mandatul de reprezentare și documentul pentru plata cotizației;

 

PASUL 3

 

COMPANIA trimite documentele de aderare Secretarului General, în original, pentru a opera înscrierea companiei în Registrul național al membrilor CCIRC

PASUL 4 SECRETARUL GENERAL eliberează Certificatul de membru și Legitimația pentru persoana mandatată de companie să o reprezinte în cadrul camerei bilaterale.

 

  • ADEZIUNEA

Adeziunea sau Contractul - adeziune în clauzele sale esențiale, sunt redactate în interesul camerei bilaterale și corespunzător obiectivelor sale, cealaltă parte acceptându-le ca atare, în conformitate cu dispoziţiile art. 1175 din Codul Civil (Legea nr. 287/2009).

 

  • COTIZAȚIA

Membrul CCIRC achită o cotizație de membru, lunar sau anual, după caz, în condițiile stabilite prin contractul de adeziune. Cuantumul minim al cotizației, precum și procedura de achitare a acesteia sunt reglementate prin hotărâre a Biroului Permanent Național. Suma alocată pentru achitarea cotizației CCIRC este deductibilă la calculul impozitului pe profit al membrului CCIRC care a aderat la camera bilaterală, potrivit dispozițiilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal.

 

 

CCIRC MM garantează protejarea datelor personale, în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

CCIRC MM va folosi informațiile personale exclusiv pentru scopuri comerciale (trimiterea materialelor informative, oferte, facturi).

Informațiile despre client nu vor fi sub nici o formă dezvăluite persoanelor neautorizate.

CCIRC MM va respecta solicitarea clientului de a nu primi materiale publicitare.