BENEFICII ȘI FACILITĂȚI PENTRU MEMBRII CCIRC

REPREZENTARE ȘI PROMOVARE

 

 • susține și reprezintă interesele generale ale companiilor în relația cu instituțiile administrației publice centrale și locale, precum și în fața organismelor și organizațiilor naționale din care face parte camera bilaterală;
 • cooptează reprezentanții companiilor în delegațiile camerei bilaterale care participă la întâlniri oficiale în România sau în cadrul misiunilor economice ale autorităților române în R.P. Chineză;
 • facilitează companiilor contactele și dialogurile cu reprezentanții Ambasadei R.P. Chineze la București și legăturile cu misiunile diplomatice ale României din R.P. Chineză;
 • apară interesele strategice ale companiilor în cadrul mediului de afaceri și în fața autorităților, inclusiv prin susținerea campaniilor de advocacy ale acestora;
 • facilitează întâlnirile, dialogurile și vizitele de prezentare ale companiilor cu reprezentanții autorităților, instituțiilor sau structurile asociative economice, camerale, patronale și sindicale, la nivel central și local în România și R.P. Chineză;
 • promovează serviciile sau produsele companiilor la nivelul comunității de afaceri chineze din România și în cadrul întâlnirilor cu delegațiile companiilor chineze care prospectează prezența lor în țara noastră cu scopul derulării unor proiecte de investiții pe termen lung;
 • promovează serviciile sau produsele companiilor, inclusiv ofertele speciale ale acestora către membrii camerei bilaterale, direct sau prin intermediului sistemului M2M;
 • promovează proiectele de investiții și inițiativele de tip parteneriat public - privat ale companiilor în fața unităților administrativ teritoriale din România;

 

ACȚIUNI ȘI EVENIMENTE

 

 • facilitează participarea reprezentanților companiilor la evenimentele camerei bilaterale, proprii sau organizate în parteneriat, precum și la evenimentele sau activitățile la care aceasta este invitată să participe, în România sau în R.P. Chineză, cu scopul dezvoltării relațiilor publice și comerciale ale companiilor;
 • facilitează obținerea de invitații și accesul la evenimente publice sau private din România și R.P. Chineză, care prezintă interes pentru dezvoltarea relațiilor economice bilaterale ale companiilor (forumuri, conferințe, congrese, seminarii, work-shopuri s.a.); 
 • acordă companiilor suport pentru organizarea evenimentelor proprii, în România sau în R.P. Chineză, prin asigurarea participarii în cadrul acestora a reprezentanților autorităților, instituțiilor sau structurilor asociative economice, camerale, patronale și sindicale, la nivel central și local din țară și din R.P. Chineză, precum și ai comunității de afaceri chineze din Romania;
 • organizează sau facilitează înscrierea și participarea reprezentanților sau personalului companiilor la seminarii de prezentare a mediului de afaceri și legislației economice și comerciale din România sau R.P. Chineză și la cursuri de perfecționare a negocierii și comunicării specifice relațiilor bilaterale, precum și la cursuri de învățare a limbilor română și chineză;
 • facilitează accesul și participarea companiilor la târguri, expoziții și alte asemenea evenimente economice și comerciale care au loc în România sau R.P. Chineză;
 • informează despre oportunitățile de participare a reprezentanților companiilor la diverse forme de training sau la accesarea de burse de studii în România sau R.P. Chineză;

 

SUPORT PENTRU AFACERI

 

 • identifică și verifică potențialii parteneri de afaceri ai companiilor din România sau R.P. Chineză (analize juridice,  financiare și de bonitate);
 • prezintă companiilor proiecte sau oportunități de afaceri comunicate camerei bilaterale de către companiile românești sau chineze sau de partenerii săi din R.P. Chineză, care pot fi considerate ca fiind de interes pentru acestea;
 • organizează întâlniri de tip B2B pentru reprezentanții companiilor cu societăți sau entități economice și comerciale din România sau R.P. Chineză;
 • acordă asistență de specialitate la negocierile reprezentanților companiilor cu entități economice și comerciale din România sau R.P. Chineză;
 • facilitează contactele companiilor cu parteneri din România sau R.P. Chineză pentru derularea în condiții de siguranță și calitate a operațiunilor specifice activităților comerciale de import - export;
 • listează pe platforma de business a camerei bilaterale, în cadrul sistemelor de cooperare inter-membri M2M și networking cu partenerii din România și R.P. Chineză oportunitățiile de afaceri sau propunerile de proiecte ale companiilor;
 • asigură accesul companiilor la baza de date, studiile documentare, documentele de analiză,  evaluări și statistici elaborate de camera bilaterală, referitoare la evoluția economică și socială din România sau R.P. Chineză;
 • informează companiile cu privire la mediul de afaceri, politicile de concurență și practicile de  proprietate intelectuală, cadrul legislativ cu incidență asupra mediului de afaceri și investițional din România sau R.P. Chineză;

 

CONSULTANȚĂ ȘI SERVICII

 

 • acordă companiilor, în condiții contractuale, consultanță de afaceri, juridică și financiară, precum și alte servicii specifice dezvoltării proiectelor  bilaterale;
 • furnizează companiilor informații privind identificarea și atragerea surselor de finanțare pentru proiectele de afaceri, formalitățile, normele și procedurile privind înființarea, organizarea și funcționarea societăților comerciale ale acestora din România sau R.P. Chineză;
 • acordă companiilor asistență pentru întocmirea documentelor specifice obținerii vizelor de tranzit, de scurtă sau lungă ședere în România sau R.P. Chineză, pentru personalul sau reprezentanții  acestora;
 • asigură accesul companiilor la serviciile de logistică contractate de camera bilaterală cu partenerii săi, la tarife preferențiale: transport intern și internațional de marfă (terestru, naval și aerian), inspecție și control al produselor importate sau exportate, comisionari vamali s.a.;
 • asigură accesul companiilor la serviciile de asistență turistică și călătorii de afaceri contractate de camera bilaterală cu partenerii săi, la tarife preferențiale: transport intern și internațional de persoane, rezervări servicii hoteliere, rent-a-car, ghizi  insoțitori s.a.;
 • asigură accesul companiilor în spațiile și sălile de ședință și protocol, precum și la dotările tehnice din sediul central al camerei bilaterale pentru organizarea întâlnirilor și evenimentelor proprii;
 • asigură companiilor expertiză pentru analizarea, evaluarea și soluționarea disputelor și conflictelor comerciale, înainte ca acestea să ajungă în instanță și oferă metode alternative de soluționare a acestora prin mediere, conciliere și arbitraj;
 • asistă companiile în fața Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României pentru soluționarea  litigiilor comerciale;

 

IMAGINE ȘI PUBLICITATE

 

 • asigură accesul companiilor la evenimentele organizate de camera bilaterală pentru realizarea unor acțiuni sau campanii publicitare de promovare a proiectelor, imaginii și a brand-urilor acestora;
 • promovează produsele și serviciile companiilor în cadrul standurilor organizate de camera bilaterală la târgurile și expozițiile la care este prezentă, în România sau în R.P. Chineză;
 • promovează logo-urile companiilor pe documentele și materialele de publicitate ale evenimentelor camerei bilaterale, în condițiile convenite de comun acord;
 • promovează imaginea companiilor și distribuie știrile care privesc activitatea acestora în publicațiile și cataloagele tipărite, precum și pe web-siteul sau pe paginile de socializare ale camerei bilaterale;
 • acordă dreptul de a utiliza logo-ul camerei bilaterale pe documentele și materialele de imagine și promovare ale companiilor;
 • acordă distincții și titluri onorifice companiilor sau reprezentanților acestora, pentru activitatea, proiectele sau parteneriatele economice și comerciale cu caracter bilateral.

 

 

CCIRC MM garantează protejarea datelor personale, în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

CCIRC MM va folosi informațiile personale exclusiv pentru scopuri comerciale (trimiterea materialelor informative, oferte, facturi).

Informațiile despre client nu vor fi sub nici o formă dezvăluite persoanelor neautorizate.

CCIRC MM va respecta solicitarea clientului de a nu primi materiale publicitare.