CCIRC FILIALA MARAMUREȘ - 2019

 • CCIRC s-a înființat la data de 22 septembrie 1999, la inițiativa comercianților români, pentru o durată nederminată;
 • CCIRC este organizație autonomă, neguvernamentală, apolitică, cu caracter nonprofit, cu personalitate juridică și de utilitate publică recunoscută în confomitate cu prevederile legii;
 • CCIRC este cameră de comerț bilaterală și funcționează în conformitate cu prevederile Legii camerelor de comerț din România nr. 335/2007, Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare și Statutului CCIRC;

 

CCIRC s-a constituit cu scopul de a contribui activ și determinant la promovarea și dezvoltarea relațiilor economice și comerciale ale României cu R.P. Chineză.

CCIRC are misiunea strategică de a se constitui în principalul partener de dialog în dezbaterea publică și instituțională asupra problemelor de natură economică și comercială aflate pe agenda cooperării bilaterale dintre România și R.P. Chineză.

 

 

OBIECTIVE INSTITUȚIONALE

 

 

 • colaborarea cu instituţiile, asociațiile şi entităţile economice în vederea susținerii inițiativelor comune care au ca scop promovarea proiectelor sau relaţiilor bilaterale și reprezentarea corespunzătoare a României la evenimentele economice şi comerciale care au loc în R.P.Chineză;
 • asigurarea unui dialog constant cu misiunile diplomatice şi instituţiile consulare ale celor două state, din România şi R.P.Chineză, pentru promovarea oportunităţilor de colaborare economică şi comercială bilaterală, precum şi pentru informarea reciprocă și eficientă asupra activităților economice cu caracter bilateral ale companiior membre şi ale mediului de afaceri;
 • stimularea şi susţinerea dialogurilor dintre oficialităţi, în vederea adoptării unor poziţii comune sau susţinerii reciproce în cadrul instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale din care fac parte cele două state;
 • susţinerea demersurilor unităţilor administrativ-teritoriale din România pentru încheierea de parteneriate care își propun atragerea de investiţii necesare dezvoltării economice a localităţilor şi creşterii calităţii vieţii cetăţenilor;
 • promovarea de politici publice în domeniile care formează scopul şi obiectivele camerei bilaterale și participarea la dezbateri publice sau campanii de advocacy pentru promovarea obiectivelor sale;
 • exprimarea de opinii avizate şi oferirea de soluţii la problematica inclusă în agenda cooperării bilaterale dintre cele două ţări şi asigurarea de expertiză sau consultanţă specifică, pentru membrii săi sau pentru membrii comunităţii de afaceri care desfăşoară proiecte economice şi comerciale cu caracter bilateral;

REPREZENTARE ȘI PROMOVARE COMPANII

 

 

 • reprezentarea şi susţinerea intereselor generale ale membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri cu activităţi economice şi comerciale bilaterale, în raport cu instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniile cooperării bilaterale dintre cele două ţări, precum şi în faţa instituţiilor şi a organismelor internaţionale din care face parte;
 • promovarea societăţilor, brandurilor, produselor şi a tehnologiei româneşti în R.P.Chineză și încurajarea exporturilor românești în vederea echilibrării balanţei economice şi comerciale dintre cele două ţări;
 • promovarea oportunităţilor de afaceri şi investiţii, precum şi a facilităţilor sau avantajelor pe care le oferă România prin poziţia sa geostrategică şi prin legislaţia care stimulează atragerea investițiilor străine;
 • încurajarea proiectelor comune în domeniul cercetării ştiinţifice, al schimburilor de tehnologii avansate şi promovarea colaborărilor educaţionale între instituţiile de învăţământ cu profil de afaceri şi economic din România şi R.P. Chineză.

 

CCIRC MM garantează protejarea datelor personale, în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

CCIRC MM va folosi informațiile personale exclusiv pentru scopuri comerciale (trimiterea materialelor informative, oferte, facturi).

Informațiile despre client nu vor fi sub nici o formă dezvăluite persoanelor neautorizate.

CCIRC MM va respecta solicitarea clientului de a nu primi materiale publicitare.